شاخص های ارزیابی اسفند 92

شاخص های وب سایت

 

امتیاز مکتسبه

حداکثر امتیاز

واحد سنجش

شاخص حوزه

ردیف

 

 

50

دستورالعمل شاخص های محتوایی

 صفحات بروز شده

           1           

شاخص های محتوایی 

 

20

قرار دادن قوانین و مقررات در سایت

           2           

 

50

خدمات قابل ارائه به مردم به صورت مشخص باشند

           3           

 

30

فرم های مورد استفاده در فرمت word یا pdf در سایت باشند

           4           

 

40

قرار دادن اخبار در سایت طبق دستور العمل

           5           

 

30

قرار دادن طرح درس و طرح دوره و اسلاید اساتید در سایت طبق دستورالعمل

           6           

 

20

قرار دادن تلفن همکاران در سایت طبق دستوالعمل

           7           

 

40

دستورالعمل شاخص های ساختاری

قرار دادن منوی آبشاری مطابق دستور العمل

           8           

شاخص های ساختاری

 

35

معرفی ریاست یا معاونت مطابق دستودالعمل

           9           

 

45

معرفی همکاران حوزه مطابق دستورلعمل

         10          

 

20

قرار دادن نظرسنجی در سایت

         11          

 

50

خلاقیت و نوآوری  در قرار دادن اطلاعات در سایت

         12          

 

50

دستورالعمل شاخص های وبومتریکس

درج عناوین مطابق دستورالعمل

         13          

شاخص های وبومتریکس

 

40

تماس با ما طبق دستورالعمل

         14          

 

30

لینکهای مرتبط

         15          

 

40

کلمات کلیدی

         16          

 

30

فرمت اطلاعات مطابق دستورالعمل

         17          

 

20

پاصفحه  مطابق دستورالعمل

         18          

 

 

نداشتن لینک شکسته

         19          

 

100

ارتباط بین صفحه ای

         20          

 

500

تعداد فایل ها

         21          

 

300

تعداد صفحات

         22          

 

40

استفاده از تگ h

         23          

 

50

نقشه سایت

         24          

 

110

فرآیندها (فرمت فرآیند، لینک به فرم ها، اعلام مدارک و ...)

         25          

 

نسبی

ارائه خدمات به صورت الکترونیکی (تعاملی/تراکنشی)

         26          

 

 

تعداد

میزان بازدید سایت

         27          

 

 

 

تعداد

اطلاع رسانی آدرس سایت (مکاتبات، اطلاعیه ها، رسانه ها، بنرها، پاکت ها و ...)

         28          

 

 

30

درصد

میزان مشارکت کارکنان در بروز رسانی وب سایت از طریق نظرسنجی

         29          

 

 

20

درصد

تعداد فرم های تکمیل شده بند 28(نسبت به کارکنان حوزه)

         30          

 

 

50

درصد

میزان پیگیری مدیر( از طریق نظر سنجی از کارکنان حوزه)

         31          

 

 

 

 

جمع

         32          

 

 

 

امتیاز مکتسبه

حداکثر امتیاز

واحد سنجش

شاخص IT

ردیف

 

 

50

دستورالعمل شاخص های محتوایی

 صفحات بروز شده

           1           

پیگیری شاخص های محتوایی 

 

20

قرار دادن قوانین و مقررات در سایت

           2           

 

50

خدمات قابل ارائه به مردم به صورت مشخص باشند

           3           

 

30

فرم های مورد استفاده در فرمت word یا pdf در سایت باشند

           4           

 

40

قرار دادن اخبار در سایت طبق دستور العمل

           5           

 

20

قرار دادن تلفن همکاران در سایت طبق دستوالعمل

           6           

 

40

دستورالعمل شاخص های ساختاری

قرار دادن منوی آبشاری مطابق دستور العمل

           7           

شاخص های ساختاری

 

35

معرفی ریاست یا معاونت مطابق دستودالعمل

           8           

 

45

معرفی همکاران حوزه مطابق دستورلعمل

           9           

 

20

قرار دادن نظرسنجی در سایت

         10          

 

50

خلاقیت و نوآوری  در قرار دادن اطلاعات در سایت

         11          

 

50

دستورالعمل شاخص های وبومتریکس

درج عناوین مطابق دستورالعمل

         12          

شاخص های وبومتریکس

 

40

تماس با ما طبق دستورالعمل

         13          

 

30

لینکهای مرتبط

         14          

 

40

کلمات کلیدی

         15          

 

30

فرمت اطلاعات مطابق دستورالعمل

         16          

 

20

پاصفحه  مطابق دستورالعمل

         17          

 

 

نداشتن لینک شکسته

         18          

 

100

ارتباط بین صفحه ای

         19          

 

500

تعداد فایل ها

         20          

 

300

تعداد صفحات

         21          

 

40

استفاده از تگ h

         22          

 

50

نقشه سایت

         23          

 

110

فرآیندها (فرمت فرآیند، لینک به فرم ها، اعلام مدارک و ...)

         24          

 

10

تعداد

پیگیری ارائه خدمات به صورت الکترونیکی (تعاملی/تراکنشی)

         25          

 

 

10

تعداد

اطلاع رسانی آدرس سایت (مکاتبات، اطلاعیه ها، رسانه ها، بنرها، پاکت ها و ...)

         26          

 

 

 

 

جمع

         27          

 

 

 

 

 

 

دستور العمل شاخص های محتوایی

ردیف

عنوان  شاخص

دستورالعمل

امتیاز هر قسمت

امتیاز مکتسبه

                      1           

قوانین و مقررات(آیین نامه ها و بخش نامه ها)

از ماژول آیین نامه استفاده شده باشد

امتیاز کامل: در صورت وجود حداقل 5 مورد

20

 

               2        

صفحات بروز شده

·         بروز بودن اطلاعات مسئولین

·         تلفن همکاران و اسامی افراد

·         بروز بودن سایر اطلاعات

امتیاز کامل: بابررسی چند صفحه به دلخواه

 

10

10

30

 

               3        

اخبار

شرط اصلی: از ماژول اخبار ویژه استفاده شده باشد.

در غیراین صورت هیچ امتیازی تعلق نمیگیرد

·         غلط املائی وانشایی نداشته باشد

·         تیتر مناسب انتخاب نمایید

·         حداقل 20 خبردر سه ماه درج نمایید

 

 

10

10

20

 

               4        

خدمات قابل ارائه به مردم

لیست خدمات وجود داشته باشد

لینک به صفحات مرتبط و فرآیندها شده باشد

خدمات قابل ارائه به صورت مشروح وجود داشته باشد.

 

15

15

20

 

               5        

فرمهای عادی

تعداد فرمها(تا 5 مورد امتیاز کامل)

· داشتن فرمت (doc یاPDF)

· دسته بندی بر اساس واحد

 

20

5

5

 

                      6           

تلفن ها

·         از ماژول دفترچه تلفن استفاده کرده باشد.

·         در دفترچه تلفن دانشگاه در گروه مربوطه نمایش داده شوند

10

10

 

                      7           

طرح درس و طرح دوره و اسلاید اساتید

در صورت استفاده از ماژول مربوطه ،به شما امتیاز تعلق می گیرد.

·         تعداد طرح درس های گذاشته شده

o        زیر 10 تا (10 امتیاز)

o        بین 10 تا 20 (20امتیاز)

o        بالای 20 تا (30 امتیاز)

30

 

جمع کل

240

 

 

  دستور العمل شاخص های ساختاری


ردیف

عنوان  شاخص

دستورالعمل

امتیاز هر قسمت

امتیاز مکتسبه

          1           

منوی آبشاری

ساختار سازمانی(درباره واحد، معرفی ریاست(معاونت)، واحدها، همکاران)(12)

· فرم ها(3)

· خدمات(3)

· فرآیندها(3)

· آیین نامه ها و بخش نامه ها(3)

· لینکهای مرتبط(مفید)(3)

· تماس با ما(3)

در صورت بزرگ بودن حوزه ،منو ی آبشاری از منوی نقشه سایت جدا باشد. 10

40 امتیاز

امتیاز کامل: در صورت وجود کل آیتم ها

 

 

       2        

معرفی ریاست یا معاونت

 

· گذاشتن عکس(5)

· داشتن اطلاعات تماس(تلفن، فاکس، ایمیل، آدرس)(8)

· مدرک(2)

· وجود رزومه (برای اعضا هیئت علمی رزومه لینک شده به سامانه اطلاعات تحقیقاتی) (20)

 

35 امتیاز

 

       3        

کلیه همکاران حوزه

 

· وجود نام و نام خانوادگی و سمت(10)

· داشتن اطلاعات تماس(تلفن، ایمیل، آدرس)(15)

· لینک به واحد کاری (15 )

· مدرک(5)

 

45 امتیاز

 

 کل

80

 

   

دستور العمل شاخص های وبومتریکس
 

ردیف

عنوان شاخص

دستورالعمل

امتیاز هر قسمت

امتیاز مکتسبه

1

درج عناوین

· یک عنوان توصیفی شامل 5 تا 8 کلمه که کلمات کلیدی اصلی سایت شما را شامل باشند، انتخاب کنید. عنوان، اولین چیزی است که مردم با آن در موتورهای جستجو مواجه می شوند. توجه کنید که وجود کلمات فارسی با استاندارد یونیکد توسط موتور جستجوی گوگل شناسائی می شود. مهمترین کلمات کلیدی سایت خود را در ابتدای عنوان سایت خود قرار دهید.

· هنگام درج عکس و لینک حتما کادر مربوط به عنوان (title)را درج نمایید.

· شامل کلمات کلیدی محتوی و عکس های آن صفحه باشد.

· از کاما استفاده نکنید.

· از نظر گرامری جمله بندی آن درست باشد، فقط ترکیب کلمات نباشد.

· از کلماتی که توسط موتورها منع می شود استفاده نکنید.
 

برای صفحات سایت (10)

· برای عکس های سایت (20)

· برای لینک های سایت (20)

 

2

دستورالعمل تماس با ما

· برخی موتورهای جستجو، مخصوصا Yahoo ، اگر آدرس پستی شما در سایت نباشد، سایت شما را لیست نمی کنند. حتما آدرس پستی را در سایت قرار دهید، فقط قرار دادن آدرس صندوق پستی کافی نیست. تلفنهای تماس و آدرس حوزه خود را درج نمایید

· از ماژول مربوطه استفاده شده باشد.

· اطلاعات مربوط به آدرس حوزه نیز در اطلاعات سازمان ذکر شده باشد و لینک تماس با همکاران نیز قرار گرفته باشد

استفاده از ماژول(10)

امتیازهای زیر را هم در صورتی که در قسمت اطلاعات سازمان ماژول مربوطه وارد شده باشد ،کسب میکند.

· ایمیل حوزه(15)

· تلفن و فاکس(5)

· آدرس(5)

· لینک به تماس با همکاران حوزه(5)

 

3

لینک های مرتبط

- موتورهای جستجو مخصوصا گوگل به تعدد ارتباط ها به سایت شما حساس هستند و آنرا در رتبه سایت شما اثر می دهند.

-یک صفحه لینکهای مفید بسازید و به سایتهای مشابه، سایت خود ارتباط دهید، مخصوصا سایتهائی که در موتورهای جستجو رتبه خوبی دارند.

-از سایتهای دیگر بخواهید که به سایت شما ارتباط دهند.
 

30‌امتیاز

امتیاز کامل: در صورت وجود حداقل 10 مورد و استفاده از ماژول مربوطه

 

4

کلمات کلیدی

· موتورهای جستجو برای این بخش ارزش زیادی قائل هستند و در رتبه بندی سایت شما تاثیر دارد. کلمات کلیدی را با کاما از یکدیگر جدا کنید. با این روش در حداقل جا، امکان ترکیبات متنوعی از کلمات کلیدی سایت شما گنجانده خواهد شد.

· -نسبت کلمات کلیدی به سایر کلمات در یک صفحه را چگالی یا تراکم کلمات کلیدی می نامند. مثلا اگر شما 100 کلمه در یک صفحه دارید و چهارعدد از آنها جزو کلمات کلیدی سایت شما هستند، چگالی کلمات کلیدی آن صفحه 4% است. سعی کنید که چگالی حدود 3 تا 20 درصد برای کلمات کلیدی مهم سایت خود را تنظیم کنید.

· -کلمات کلیدی خود را ترکیبی انتخاب نمایید.

· -کلماتی که حدس می زنید توسط موتورهای جستجو بیشتر سرچ می شوند را بنویسید

· -حتما کلمات کلیدی را با کاراکتر , از هم جدا نمایید.

· -کلمات کلیدی از متن همان صفحه انتخاب شود.

· وجود کلمات کلیدی (15)

· ترکیبی بودن (10)

· بودن titleصفحه و تگ <h1> در کلمات کلیدی (10)

· جدا شدن با کاراکتر , (5)

امتیاز کامل: بررسی در کد صفحات- کلمات کلیدی در بین دو تگ <keywords> قرار دارند وطبق فرمت باشد

 

5

فرمت اطلاعات

برای درج اطلاعات از فرمت هایی مانند

از فونت Arialیا Tahoma و سایز کمتر 3 و رنگهای مناسب استفاده شده باشد.

30امتیاز

 

6

پاصفحه

حتما پا صفحه سایت عوض شده باشد.

اطلاعات ثبت شده در آن درست باشد و موراد زیر در آن لحاظ شده باشد.

آدرس: خراسان جنوبی، آدرس حوزه

تلفن: (باکد وارد کنید ) ایمیل: (از دامنه bumsباشد)

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد و هر گونه کپی از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلا مانع است
 

20امتیاز

 

7

ارتباط بین صفحه ای

در صفحات محتوایی خود آنگونه کار کنید که کسی که به هر طریق وارد آن صفحه می شود نتواند خارج شود(مدت زمان حضور افراد را در سایت خود بالا ببرید).

از لینکهای داخل صفحه ای آنگونه استفاده کنید که بازدید کننده سایت از دکمه های Backو Forward نرم افزارIEاستفاده نکند.
 

100 امتیاز

امتیاز کامل: وجود لینک پیمایش به آن صفحه در بررسی چند صفحه بدلخواه

 

8

نداشتن لینک شکسته

لینک کور (لینک به صفحه ای که موجود نیست) نداشته باشد مثل منو آبشاری خالی یا صفحه مورد نظر پیدا نشد

هر مورد یک امتیاز منفی دارد.
 

30-

 

9

تعداد فایل ها

· کلیه فایل هایی که به صورت پمفلت بین افراد توزیع می شود و کلیه فایل هایی که در جلسات ارائه می شود را در سایت دانشگاه بگذارید.

· رابطین معاونت آموزشی توجه داشته باشید کلیه طرح درس ها، برنامه های آموزشی، اسلایدهای اساتید را در سایت قرار دهید.

· رابطین معاونت تحقیقات توجه داشته باشند کلیه مقالات مجلات در سایت دانشگاه هم قرار گیرد.

· یکی از را ههای افزایش بازیابی اطلاعات مندرج در وب سایت توسط موتورهای کاوش، غنی کردن فایل های محتوا می باشد.

محتواهای PDF که از فرمت های دیگر(مثل ورد، پاور پوینت و ...) استخراج می گردد، بهتر است شرایط ذیل را دارا باشد:

1- قبل از تبدیل فایل ورد به PDF از استاندارد بودن فونتهای بکار رفته در فایل ورد اطمینان حاصل فرمایید.

2- از نرم افزارهای استانداردبرای تبدیل فایل ها به PDF استفاده شود که قابلیت پشتیبانی از فونت های فارسی را داشته باشند.

3- متن فایل های PDF با استفاده از ابزار های جستجوی درون متنی نرم افزار Acrobat قابل جستجو باشد.

· نام فایلهای PDF را با توجه به موضوع آن ها ترجیحا به زبان انگلیسی انتخاب نمایید.

تا 50فایل 50 امتیاز

تا 100 فایل 150 امتیاز

تا 200 فایل 300 امتیاز

بیشتر از 200 فایل 500 امتیاز

 

10

تعداد صفحات ایندکس شده

صفحات اندیکس شده

تا 50صفحه 50 امتیاز

تا 100 صفحه 125 امتیاز

تا 150 صفحه 175 امتیاز

تا 200 صفحه 250 امتیاز

از 200 بیشتر 300 امتیاز

 

11
 
فرآیندها

- فرآیند خود را در word با shape بکشید

2-بعد از اتمام آن را با فرمت Html ذخیره کنید( از منو file گزینه save as را انتخاب در کادر save as type گزینه web page,filteredرا انتخاب نمایید.)

3- به مسیری که html خودر را save کرده اید رفته پوشه ای که به نام فایل wordتان ایجاد شده است را باز کنید.

4- عکس داخل آن را در ساییتانUpload کنید.

5- به صفحه ای که می خواهید این عکس در آن دیده شود رفته و عکس را در آن صفحه درج کنید.

وجود حداقل 5 مورد (50)

· در قالب فرمت اعلام شده در سایت باشد(20)

· مدارک لازم جهت انجام امور گفته شده باشد(20)

· به فرم های مورد نیاز لینک شده باشد(10)

· از فرمها به فرآیند لینک شده باشد(10)

 


12
فرم های الکترونیکی

 

· در راستای وظایف واحد (به ازاء هر فرم 50)
· تعاملی بودن و فعال بودن فرم (به ازائ هر فرم)(50)
· وجود حداقل 3 فرم الکترونیکی(150)

 13

نقشه سایت از نقشه سایت خود پرتال استفاده شده باشد و لینک آن در منوی آبشاری یا صفحه اصلی قرار داده باشد.

50 امتیاز


تاریخ به روز رسانی:
1395/09/28
تعداد بازدید:
1224
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal