پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 115 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع
نام: دکتر حسین
نام خانوادگی: دهقانی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: hossein13d@gmail.com
تلفن داخلی: 5100
مستقیم: 32395100 دورنگار: 32440450

عنوان شغل: مسئول دفترمعاونت توسعه
نام: محسن
نام خانوادگی: احمدی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5103
مستقیم: 32395103 دورنگار:

عنوان شغل: مدیرمنابع انسانی
نام: حمید
نام خانوادگی: رضایی نیا
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5199
مستقیم: 32395199 دورنگار:

عنوان شغل: مدیر امور مالی
نام: محمد سلمان
نام خانوادگی: احمدی شاهرخت
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
پست الکترونیک: Salman@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5217
مستقیم: 32395217 دورنگار: 32442789

عنوان شغل: سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی
نام: محمودرضا
نام خانوادگی: شفیع نیا
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5255
مستقیم: 32395255 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول دفتر مدیریت مالی
نام: محمد ابراهیم
نام خانوادگی: الهی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5217
مستقیم: 32395217 دورنگار: 32395240

عنوان شغل: متصدی اموردفتری
نام: حسن
نام خانوادگی: عباسی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5200
مستقیم: 32395200 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس مسئول برنامه ریزی نیروی انسانی
نام: زهرا
نام خانوادگی: رزگی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5203
مستقیم: 32395203 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس مالی معاونت توسعه
نام: نسرین
نام خانوادگی: خلوتی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5211
مستقیم: 32395211 دورنگار: 32395240

عنوان شغل: سرپرست اداره خدمات پشتیبانی
نام: مسعود
نام خانوادگی: محتشمی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5260
مستقیم: 32395260 دورنگار:

عنوان شغل: کارگزین
نام: فاطمه
نام خانوادگی: پودینه
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5186
مستقیم: 32395186 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس اموررفاهی
نام: حمید
نام خانوادگی: بهاور
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5259
مستقیم: 32395259 دورنگار:

عنوان شغل: رئیس اداره نظارت وپایش عملکردمالی
نام: هادی
نام خانوادگی: طالعی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5212
مستقیم: 32395212 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناسIT
نام: محمد
نام خانوادگی: شاه بیکی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5296
مستقیم: 32395296 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس جذب امورهیئت علمی
نام: مهدیه
نام خانوادگی: کدخدا
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5187
مستقیم: 32395187 دورنگار:

عنوان شغل: رئیس اداره حسابداری درآمد
نام: زهرا
نام خانوادگی: خیاط
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5213
مستقیم: 32395213 دورنگار: 32395240

عنوان شغل: کارشناس فناوری اطلاعات حوزه معاونت توسعه
نام: مرتضی
نام خانوادگی: فاتحی گل
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5295
مستقیم: 32395295 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس تامین اعتبار
نام: علی
نام خانوادگی: قربانی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5214
مستقیم: 32395214 دورنگار: 32395240

عنوان شغل: کارشناس امور ورزش کارکنان
نام: علیرضا
نام خانوادگی: فرزین مهر
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5261
مستقیم: 32395261 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس اموال
نام: یوسف
نام خانوادگی: محمدی کوچ
مدرک تحصیلی: دیپلم
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5215
مستقیم: 32395215 دورنگار:

<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal