مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۴۰۰ شنبه ۱۳ آذر
استخراج گزارشات بیمارستانی سه ماهه اول 1400
بروزرسانی گزارشات سه ماهه فعالیت بیمارستانها در فرابر
اطلاعات فرم‌های فعالیت بیمارستانی شامل فعالیت بخش های بیمارستان، مراجعین به درمانگاه، خدمات پیراپزشک، خدمات پاراکلنیک و اعمال جراحی در سه ماهه اول 1400 توسط کاشناسان گروه آمار بررسی و تایید شد. گزارش‌های بروز سه ماهه در اتوماسیون آماری دانشگاه (فرابر) در دسترس می‌باشد.
منبع:
اداره آمار
تعداد بازدید:
699
تاریخ:
1400/04/23
Powered by DorsaPortal