مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۴۰۰ شنبه ۱۳ آذر
ابلاغ برنامه عملیاتی اختصاصی فناوری اطلاعات
برنامه عملیاتی اختصاصی حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه در سال 1400 ابلاغ شد.
برنامه عملیاتی اختصاصی 1400 حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه طبق نامه شماره 11/136889 مورخ1400/04/26ریاست محترم دانشگاه برای اجرا در واحدهای تابعه ابلاغ شد. عناوین فعالیت‌های مندرج در این برنامه برگرفته از نظر واحدهای دانشگاه، اسناد بالادستی و سیاست‌های مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در راستای اهداف تعیین شده می‌باشد. ثبت اقدامات انجام شده در سامانه‌ای که به منظور پایش در اختیار واحدها قرار خواهد گرفت، صورت می‌گیرد. همچنین بازه‌های ارزیابی به صورت فصلی (3ماهه) پیش بینی شده است.
منبع:
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تعداد بازدید:
656
تاریخ:
1400/04/27
Powered by DorsaPortal