مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير
1400/07/24 تغییر آدرس/شماره تلفن و ... در چاپ نامه چگونه است؟
در قالب چاپ نامه قسمت پایین نامه اطلاعات تلفن، فکس و ... اشتباه می‌باشد.  یا قسمت بالا شعار سال و نام حوزه زیر آرم دانشگاه نیاز به تغییر دارد. چه باید کرد؟

      از آنجایی که کلیه قالب چاپ های سربرگ اطلاعات را از فرمی به نام " مشخصات حوزه " می گیرد،  لطفاً به امور اداری حوزه خود مراجعه نمایید تا فرم مشخصات حوزه را ویرایش نماید. (راهنما فرم مشخصات حوزه)

Powered by DorsaPortal