راهنمای نصب واتصال VPN دانشگاه

 

برای انجام این کار مراحل زیر را به صورت گام به گام طی نمایید :

براساس سیستم عامل خود که از نوع 23 بیت یا 64 بیت است، نوع فایل نصبی را انتخاب کنید:
 
 
بر روی فایل نصبی کلیک کرده و مراحل نصب را تا نمایش پنجره ی یوزر و پسورد ادامه دهید:
 
 
 
 
 
یوزر و پسورد خود را وارد نمایید و بر روی گزینه Connect کلیک نمایید
بعد از نصب کردن VPN دانشگاه از این پس میتوانید از مسیر زیر مطابق عکس به اینترنت متصل و یا ارتباط خود با اینترنت را قطع کنید.
 
 
 
 
 
 
 بعد از اتصال به اینترنت در صورتی که بخواهید اتصال خود به اینترنت را قطع کنید به صورت زیر عمل نمایید.