ایران جوان بمان

ایران جوان بمان

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

اخبار شاخص

1403/02/20 طراحی داشبورد مدیریتی ویزیت پزشکان

گروه نرم افزار، پرتال و اطلاع رسانی

طراحی داشبورد مدیریتی ویزیت پزشکان

1403/02/12 ساخت صفحه پرسنل حوزه با استفاده از افزونه‌ی دفترچه‌ی تلفن
1403/01/30 راه اندازی سامانه پیگیری تسویه حساب کارکنان

گروه نرم افزار، پرتال و اطلاع رسانی

راه اندازی سامانه پیگیری تسویه حساب کارکنان

1402/11/10 پیاده سازی داشبورد های مدیریتی پرتال

گروه نرم افزار، پرتال و اطلاع رسانی

پیاده سازی داشبورد های مدیریتی پرتال